Mynt flip

Klicka på myntet för att kasta det. Slutresultatet är slumpmässigt.

KRONA

Du kan ändra värdena på krona och klave nedan. Ordet kan bara innehålla 12 bokstäver. Du kan också lägga till fler sidor på myntet än bara två!

arkikoodi.com | Uppgiftsskydd | Respons / Language corrections | Arkikoodi.fi