Beräkna medelvärde

Beräkna medelvärde, standardavvikelse och median

Ange siffror nedan. Varje nummer i sin egen rad (max. 500):


arkikoodi.com | Uppgiftsskydd | Respons / Language corrections | Arkikoodi.fi