Webbplatser och räknare för varje dag

Valutaomräknare
Konvertera visst belopp till svenska kronor. Du kan göra omräkning från en annan valuta till svenska kronor - och från svenska kronor till en annan valuta. Valutakurserna uppdateras från Europeiska centralbanken.
https://valutaomraknare.com/

Räkna moms
Moms kalkylatorn behöver två värden. Du kan t.ex. fyll i momssats och pris med moms - och få pre-moms pris som följd. Värden är rundade (två siffror).
https://raknamoms.se/

Procenträkning
Räkna (nästan :) alla procentberäkningar.
Priset reduceras / höjs med A %. Försäljningspriset är B
Hur mycket är A % av B?
Hur många % är A av B?
Hur många procenttal större eller mindre är det andra talet?
Talet A höjs med B %
Talet A sänks med B %
https://procentrakning.se/

BMI räknare
Det är bra att komma ihåg att ditt BMI bara är en uppskattning. Gör inte onödigt förhastad generalisering om tunna eller fetma. BMI är ett mått på kroppsvikt baserat på en persons vikt och längd. Det definieras som kroppsvikt dividerat med kvadraten av kroppshöjd.
https://bmiraknare.net/

Ny BMI
Kalkylatorn ger dig den nya BMI. Det är utvecklat av den brittiska matematikern Nick Trefethen. Enligt honom kan traditionell BMI ge kortare människor för låga värden och för stora värden till högre människor.
https://bmiraknare.net/ny/

Kaloriräknare
Energi, fett, kolhydrat, protein, socker, mättat fett, salt.
https://bmiraknare.net/kaloriraknare/

Är du ett äpple eller en päron?
Beräkna ditt midja-höftkvot. Indexet beräknas helt enkelt genom att dividera midjemåttet med en höftomkrets. Värdet på indexet tolkas annorlunda beroende på kön.
https://bmiraknare.net/midja-hoftkvot/

Metabolisk vikt
Endast en del av vikten är viktig för näringsämnen. Det är den metaboliska vikten. I ett matpaket för hundar eller katter kan behovet av ett näringsämne informeras per kg metabolisk vikt.
https://weight.pet/metabolisk-vikt/

Mynt flip
Klicka på myntet för att kasta det. Slutresultatet är slumpmässigt.
https://arkikoodi.com/sv/myntflip

Tennis poängräkning
Glömmer du vad som är poängen i tennis? Vems tur är det och vilken sida passerar du? Oroa dig inte, tennis poängräkning kalkylator hjälper!
https://arkikoodi.com/sv/tennis

Ordräknare och teckenräknare
Denna räknare räknar mängden ord och tecken i din text.
https://arkikoodi.com/sv/ordraknare

Beräkna medelvärde
Beräkna medelvärde, standardavvikelse och median med en enkel räknare.
https://arkikoodi.com/sv/medelvarde

arkikoodi.com | Uppgiftsskydd | Respons / Language corrections | Arkikoodi.fi