Calculați media

Se calculează media aritmetică, deviația standard și valoarea mediană

Dați numere mai jos. Fiecare număr în rândul său (max. 500):Contorul calculează următoarele: numărul de numere, deviația standard, media. În plus, obțineți numere aranjate de la cea mai mică la cea mai mare. Separați numerele de linia nouă. Faceți clic pe butonul 'Calculati' pentru a obține rezultatul. De exemplu, puteți calcula cu ușurință gradul mediu al unui certificat școlar. Media este calculată prin însumarea tuturor numerelor și împărțirea rezultatului cu numărul de numere. Deviația standard este, de asemenea, un indicator util. Descrie cât de mult diferă numerele de media în medie.

arkikoodi.com | Protecţia Datelor | Parere / Language corrections | Arkikoodi.fi