Calculați media

Se calculează media aritmetică, deviația standard și valoarea mediană

Dați numere mai jos. Fiecare număr în rândul său (max. 500):


arkikoodi.com | Protecţia Datelor | Parere / Language corrections | Arkikoodi.fi