Średnia arytmetyczna kalkulator

Oblicz średnią, odchylenie standardowe i medianę

Podaj liczby poniżej. Każda liczba w osobnym rzędzie (max. 500):


arkikoodi.com | Prywatność | Informacje zwrotne / Language corrections | Arkikoodi.fi