Beregne gjennomsnitt

Beregne gjennomsnitt, standardavvik og median

Gi tallene under. Hvert nummer i sin egen rad (max. 500):Telleren beregner følgende: antall tall, standardavvik, gjennomsnitt. I tillegg får du tallene som er arrangert fra det minste til det største. Separate tall ved newline. Klikk på 'Beregne' knappen for å få resultatet. For eksempel kan du enkelt beregne gjennomsnittsgraden til et skolesertifikat. Gjennomsnittet beregnes ved å summere alle tallene og dividere resultatet ved antall tall. Standardavvik er også en nyttig indikator. Det beskriver hvor mye tallene avviger fra gjennomsnittet i gjennomsnitt.

arkikoodi.com | Databeskyttelse | Tilbakemelding / Language corrections | Arkikoodi.fi