Beregne gjennomsnitt

Beregne gjennomsnitt, standardavvik og median

Gi tallene under. Hvert nummer i sin egen rad (max. 500):


arkikoodi.com | Databeskyttelse | Tilbakemelding / Language corrections | Arkikoodi.fi