Gemiddelde berekenen

Bereken het gemiddelde, standaardafwijking en mediaan

Geef nummers hieronder. Elk nummer in zijn eigen rij (max. 500):


arkikoodi.com | Gegevensbescherming | Feedback / Language corrections | Arkikoodi.fi