Aritmetinis vidurkis skaičiuoklė

Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį, standartinį nuokrypį ir mediana

Pateikite numerius žemiau. Kiekvienas numeris savo eilutėje (max. 500):Skaitiklis apskaičiuoja: skaičių, standartinį nuokrypį, vidurkį. Be to, gausite numerius nuo mažiausių iki didžiausių. Atskirkite numerius pagal naują eilutę. Spustelėkite mygtuką 'Apskaičiuoti', kad gautumėte rezultatą. Pavyzdžiui, galite lengvai apskaičiuoti vidutinį mokyklos pažymėjimo lygį. Vidutinis vidurkis apskaičiuojamas sudedant visus skaičius ir dalijant rezultatus skaičiais. Standartinis nuokrypis taip pat yra naudingas rodiklis. Jame aprašoma, kiek skaičiai skiriasi nuo vidutinio vidurkio.

arkikoodi.com | Duomenų apsauga | Siųsti atsiliepimą / Language corrections | Arkikoodi.fi