Aritmetinis vidurkis skaičiuoklė

Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį, standartinį nuokrypį ir mediana

Pateikite numerius žemiau. Kiekvienas numeris savo eilutėje (max. 500):


arkikoodi.com | Duomenų apsauga | Siųsti atsiliepimą / Language corrections | Arkikoodi.fi