Aritmeetiline keskmine kalkulaator

Arvuta keskmine, standardhälve ja mediaan

Andke numbreid allpool. Iga number oma rida (max. 500):Loendur arvutab järgmist: arvude arv, standardhälve, keskmine. Lisaks saate numbrid väikseimast suurima. Eraldage numbrid uue rea järgi. Tulemuse saamiseks klõpsake nupul 'Arvuta'. Näiteks saate koolitunnistuse keskmise klassi kergesti välja arvutada. Keskmine arvutatakse summeerides kõik numbrid ja jagades tulemused numbrite arvuga. Kasulik näitaja on ka standardhälve. Selles kirjeldatakse, kui palju erinevad need keskmisest keskmisest.

arkikoodi.com | Privaatsus | Tagasiside / Language corrections | Arkikoodi.fi