Aritmeetiline keskmine kalkulaator

Arvuta keskmine, standardhälve ja mediaan

Andke numbreid allpool. Iga number oma rida (max. 500):


arkikoodi.com | Privaatsus | Tagasiside / Language corrections | Arkikoodi.fi