Ρίξε κέρμα

Ρίξε κέρμα κάνοντας κλικ σε αυτό. Το τελικό αποτέλεσμα είναι τυχαίο.

ΚΟΡΏΝΑ

Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές κερμάτων. Η λέξη μπορεί να περιέχει μόνο 12 γράμματα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε περισσότερες πλευρές στο νόμισμα από δύο μόνο!

arkikoodi.com | Προστασία Δεδομένων | Σχόλιά / Language corrections | Arkikoodi.fi