Aritmetisk gennemsnit kalkulator

Beregn gennemsnit, standardafvigelse og median

Giv numre nedenfor. Hvert nummer i sin egen række (max. 500):


arkikoodi.com | Databeskyttelse | Tilbagemeldinger / Language corrections | Arkikoodi.fi