Aritmetický průměr

Vypočtěte střední (průměrnou), směrodatnou odchylku a medián.

Uveďte čísla níže. Každé číslo ve vlastním řádku (max. 500):


arkikoodi.com | Soukromí | Zpětná vazba / Language corrections | Arkikoodi.fi